Buscar

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่ง และ เป็นคนดีด้วย

เลี้ยงลูกให้เก่ง

          ถ้าลูกไม่อยากอ่านหละ จะทำไงดี    คุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง ก็พาลูกเข้าร้านหนังสือ ให้เขาเลือกหนังสือที่เขาอยากอ่านเอง โดยคุณพ่อ คุณแม่ก็คอยดูเนี้อหา ว่าเหมาะสมหรือไม่ เป็นหนังสืออะไรก็ได้ กาตูร์ ก็ได้ค่ะ ลองเริมดูนะค่ะ


        

      มีโอกาศได้อ่านหลังสือเล่มหนึ่งซึ้่งเป็นหนังสือของเกาหลี ที่เป็นประเทศที่ใช้เงินเกี่ยวกับการศึกษาศึกษามาที่สุดในโลก  เขาแนะนำไว้ง่ายๆ อ่านแล้วคิดว่าน่าจะปฎิบัติได้จริง  พอจะสรุปได้ดังนี้ค่ะ

สอนให้ลูกอ่าน
       การอ่านเป็นหัวใจหลังเลยนะค่ะ ถ้าลูกเรามีพื้นฐานการอ่านที่ดี ก็จะส่งผลไปยังหลายๆ ด้าน เช่นสามารถเข้าใจถึง โจยท์ข้อสอบต่างๆ และ สามารถอธิบายความต้องการของตัวได้เป็นอย่างดี แต่การอ่านที่ดีต้องเร่ิมจากอ่านภาษาท้องถิ่นแต่ละประเทศให้ได้ก่อน เช่นเราคนไทย ลูกเราก็ต้องมีความรู้ด้านภาษาได้เป็นอย่างดี แล้วภาษาที่ 2 ที่ 3 ที่คุณพ่อ คุณแม่สมัยนี้ต้องการ ก็จะออกมาได้ดีเลยค่ะ คิดตามง่ายๆ นะค่ะ ถ้าภาษาไทยยังพูด-ฟังไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่อง แล้วจะสอนภาษาอื่นให้เข้าใจได้อย่างไรค่ะ ที่เกาหลีเขามีโรงเรีียนต้นแบบ สำหรับให้นักเรียนอ่านหนังสือทุกวันก่อนเข้าห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออะไรก็ได้ที่เด็กชอบ 10 นาที โดยมีห้องที่ไม่เข้ารวมการอ่าน มาวัดผลกัน ปรากฏว่าห้องที่อ่านหนังสือทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน ออกมาผลการเรียนก้าวหน้ามากกว่า 20% โดยเฉพาะเด็กที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการเรีียนอ่อน ก็มีผลการเีรียนที่ดีขึ้น นักวิชาการที่เกาหลีได้สรุปไว้ว่า การอ่านหนังสือตอนเช้า เหมือนเป็นการบริหารสมอง ให้สมองมีการ วอมก่อนการเรียน  นั้นาคือเวลาที่ดี แต่ก็สามารถอ่านได้ทั้งวันนะค่ะ แต่ต้องเริ่มจาการสมัครใจ ไม่ใช้อ่านเพราะโดนบังคับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น